<sup id="koqge"><small id="koqge"></small></sup>
<acronym id="koqge"></acronym> <rt id="koqge"><small id="koqge"></small></rt><rt id="koqge"><small id="koqge"></small></rt>
<acronym id="koqge"><optgroup id="koqge"></optgroup></acronym>
<rt id="koqge"></rt>
<acronym id="koqge"></acronym><acronym id="koqge"><optgroup id="koqge"></optgroup></acronym>
<acronym id="koqge"><center id="koqge"></center></acronym><rt id="koqge"><small id="koqge"></small></rt>
<acronym id="koqge"><center id="koqge"></center></acronym><acronym id="koqge"></acronym>
<acronym id="koqge"><small id="koqge"></small></acronym>
<acronym id="koqge"><optgroup id="koqge"></optgroup></acronym>

百家姓

朝代:宋朝|
百家姓簡介
百家姓》,是一篇關于中文姓氏的文章。按文獻記載,成文于北宋初。原收集姓氏411個,后增補到568個,其中單姓444個,復姓124個。 《百家姓》采用四言體例,對姓氏進行了排列,而且句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但對于中國姓氏文化的傳承、中國文字的認識等方面都起了巨大作用,這也是能夠流傳千百年的一個重要因素。 《百家姓》與《三字經》、《千字文》并稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物?!摆w錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越地區,故而宋朝皇帝的趙氏、吳越國國王錢俶、正妃孫氏以及南唐國主李氏成為百家姓前四位。
 • Zhào Qián Sūn Lǐ
 • Zhōu Wú Zhèng Wáng
 • 趙 錢 孫 李
 • 周 吳 鄭 王
 • Féng Chén Chǔ Wèi
 • Jiǎng Shěn Hán Yáng
 • 馮 陳 褚 衛
 • 蔣 沈 韓 楊
 • Zhū Qin Yoú Xǔ
 • Hé Lǚ Shi Zhāng
 • 朱 秦 尤 許
 • 何 呂 施 張
 • Kǒng Cáo Yán Huà
 • Jīn Wèi Táo Jiāng
 • 孔 曹 嚴 華
 • 金 魏 陶 姜
 • Qī Xiè Zōu Yù
 • Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
 • 戚 謝 鄒 喻
 • 柏 水 竇 章
 • Yún Sū Pān Gě
 • Xī Fàn Péng Láng
 • 云 蘇 潘 葛
 • 奚 范 彭 郎
 • Lǔ Wéi Chāng Mǎ
 • Miáo Fèng Huā Fāng
 • 魯 韋 昌 馬
 • 苗 鳳 花 方
 • Yú Rén Yuán Liǔ
 • Fēng Bào Shǐ Táng
 • 俞 任 袁 柳
 • 酆 鮑 史 唐
 • Fèi(Bì) Lián Cén Xuē
 • Léi Hè Ní Tāng
 • 費 廉 岑 薛
 • 雷 賀 倪 湯
 • Téng Yīn Luó Bì
 • Hǎo Wū ān Cháng
 • 滕 殷 羅 畢
 • 郝 鄔 安 常
 • Lè(Yuè) Yú Shí Fù
 • Pí Biàn Qí Kāng
 • 樂 于 時 傅
 • 皮 卞 齊 康
 • Wǔ Yú Yuán Bǔ
 • Gù Mèng Píng Huáng
 • 伍 余 元 卜
 • 顧 孟 平 黃
 • Hé Mù Xiāo Yǐn
 • Yáo Shào Zhàn Wāng
 • 和 穆 蕭 尹
 • 姚 邵 湛 汪
 • Qí Máo Yǔ Dí
 • Mǐ Bèi Míng Zāng
 • 祁 毛 禹 狄
 • 米 貝 明 臧
 • Jì Fú Chéng Dài
 • Tán Sòng Máo Páng
 • 計 伏 成 戴
 • 談 宋 茅 龐
 • Xióng Jǐ Shū Qū
 • Xiàng Zhù Dǒng Liáng
 • 熊 紀 舒 屈
 • 項 祝 董 梁
 • Dù Ruǎn Lán Mǐn
 • Xí Jì Má Qiáng
 • 杜 阮 藍 閔
 • 席 季 麻 強
 • Jiǎ Lù Lóu Wēi
 • Jiāng Tóng Yán Guō
 • 賈 路 婁 危
 • 江 童 顏 郭
 • Méi Shèng Lín Diāo
 • Zhōng Xú Qiū Luò
 • 梅 盛 林 刁
 • 鐘 徐 邱 駱
 • Gāo Xià Cài Tián
 • Fán Hú Líng Huò
 • 高 夏 蔡 田
 • 樊 胡 凌 霍
 • Yú Wàn Zhī Kē
 • Zǎn Guǎn Lú Mò
 • 虞 萬 支 柯
 • 昝 管 盧 莫
 • Jīng Fáng Qiú Miào
 • Gān Xiè Yīng Zōng
 • 經 房 裘 繆
 • 干 解 應 宗
 • Dīng Xuān Féi Dèng
 • Yù Shàn Háng Hóng
 • 丁 宣 賁 鄧
 • 郁 單 杭 洪
 • Bāo Zhū Zuǒ Shí
 • Cuī Jí Niǔ Gōng
 • 包 諸 左 石
 • 崔 吉 鈕 龔
 • Chéng Jī Xíng Huá
 • Péi Lù Róng Wēng
 • 程 嵇 邢 滑
 • 裴 陸 榮 翁
 • Xún Yáng Yū Huì
 • Zhēn Qū Jiā Fēng
 • 荀 羊 於 惠
 • 甄 曲 家 封
 • Ruì Yì Chǔ Jìn
 • Jí Bǐng Mí Sōng
 • 芮 羿 儲 靳
 • 汲 邴 糜 松
 • Jǐng Duàn Fù Wū
 • Wū Jiāo Bā Gōng
 • 井 段 富 巫
 • 烏 焦 巴 弓
 • Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ
 • Chē Hóu Fú Péng
 • 牧 隗 山 谷
 • 車 侯 宓 蓬
 • Quán Xī Bān Yǎng
 • Qiū Zhòng Yī Gōng
 • 全 郗 班 仰
 • 秋 仲 伊 宮
 • Nìng Qiú Luán Bào
 • Gān Tǒu Lì Róng
 • 寧 仇 欒 暴
 • 甘 鈄 厲 戎
 • Zǔ Wǔ Fú Liú
 • Jǐng Zhān Shù Lóng
 • 祖 武 符 劉
 • 景 詹 束 龍
 • Yè Xìng Sī Sháo
 • Gào Lí Jì Bó
 • 葉 幸 司 韶
 • 郜 黎 薊 薄
 • Yìn Sù Bái Huái
 • Pú Tái Cóng è
 • 印 宿 白 懷
 • 蒲 邰 從 鄂
 • Suǒ Xián Jí Lài
 • Zhuó Lìn Tù Méng
 • 索 咸 籍 賴
 • 卓 藺 屠 蒙
 • Chí Qiáo Yīn Yù
 • Xū Nài Cāng Shuāng
 • 池 喬 陰 郁
 • 胥 能 蒼 雙
 • Wén Shēn Dǎng Zhái
 • Tán Gòng Láo Páng
 • 聞 莘 黨 翟
 • 譚 貢 勞 逄
 • Jī Shēn Fú Dǔ
 • Rǎn Zǎi Lì Yōng
 • 姬 申 扶 堵
 • 冉 宰 酈 雍
 • Xì Qú Sāng Guì
 • Pú Niú Shòu Tōng
 • 卻 璩 桑 桂
 • 濮 牛 壽 通
 • Biān Hù Yān Jì
 • Jiá Pǔ Shàng Nóng
 • 邊 扈 燕 冀
 • 郟 浦 尚 農
 • Wēn Bié Zhuāng Yàn
 • Chái Qú Yán Chōng
 • 溫 別 莊 晏
 • 柴 瞿 閻 充
 • Mù Lián Rú Xí
 • Huàn ài Yú Róng
 • 慕 連 茹 習
 • 宦 艾 魚 容
 • Xiàng Gǔ Yì Shèn
 • Gē Liào Yǔ Zhōng
 • 向 古 易 慎
 • 戈 廖 庾 終
 • Jì Jū Héng Bù
 • Dū Gěng Mǎn Hóng
 • 暨 居 衡 步
 • 都 耿 滿 弘
 • Kuāng Guó Wén Kòu
 • Guǎng Lù Quē Dōng
 • 匡 國 文 寇
 • 廣 祿 闕 東
 • ōu Shū Wò Lì
 • Yù Yuè Kuí Lóng
 • 歐 殳 沃 利
 • 蔚 越 夔 隆
 • Shī Gǒng Shè Niè
 • Cháo Gōu áo Róng
 • 師 鞏 厙 聶
 • 晁 勾 敖 融
 • Lěng Zī Xīn Kàn
 • Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
 • 冷 訾 辛 闞
 • 那 簡 饒 空
 • Zēng Wú Shā Niè
 • Yǎng Jū Xū Féng
 • 曾 毋 沙 乜
 • 養 鞠 須 豐
 • Cháo Guān Kuǎi Xiāng
 • Zhā Hòu Jīng Hóng
 • 巢 關 蒯 相
 • 查 后 荊 紅
 • Yóu Zhú Quán Lù
 • Gě(Gài) Yì Huán Gōng
 • 游 竺 權 逯
 • 蓋 益 桓 公
 • Mòqí Sīmǎ
 • Shàngguān ōuyáng
 • 萬俟 司馬
 • 上官 歐陽
 • Xiàhóu Zhūgě
 • Wénrén Dōngfāng
 • 夏侯 諸葛
 • 聞人 東方
 • Hèlián Huángfǔ
 • Yùchí Gōngyáng
 • 赫連 皇甫
 • 尉遲 公羊
 • Tántái Gōngyě
 • Zōngzhèng Púyáng
 • 澹臺 公冶
 • 宗政 濮陽
 • Chúnyú Chányú
 • Tàishū Shēntú
 • 淳于 單于
 • 太叔 申屠
 • Gōngsūn Zhòngsūn
 • Xuānyuán Línghú
 • 公孫 仲孫
 • 軒轅 令狐
 • Zhōnglí Yǔwén
 • Zhǎngsūn Mùróng
 • 鐘離 宇文
 • 長孫 慕容
 • Xiānyú Lǘqiū
 • Sītú Sīkōng
 • 鮮于 閭丘
 • 司徒 司空
 • Qíguān Sīkòu
 • Zhǎng Dū Zǐchē
 • 丌官 司寇
 • 仉 督 子車
 • Zhuānsūn Duānmù
 • Wūmǎ Gōngxī
 • 顓孫 端木
 • 巫馬 公西
 • Qīdiāo Yuèzhèng
 • Rǎng sì Gōngliáng
 • 漆雕 樂正
 • 壤駟 公良
 • Tuòbá Jāgǔ
 • Zǎifǔ Gǔliáng
 • 拓跋 夾谷
 • 宰父 谷梁
 • Jìn Chǔ Yán Fǎ
 • Rú Yān Tú Qīn
 • 晉 楚 閆 法
 • 汝 鄢 涂 欽
 • Duàngān Bǎilǐ
 • Dōngguō Nánmén
 • 段干 百里
 • 東郭 南門
 • Hūyán Guī Hǎi
 • Yángshé Wēishēng
 • 呼延 歸 海
 • 羊舌 微生
 • Yuè Shuài Gōu Kòng
 • Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
 • 岳 帥 緱 亢
 • 況 郈 有 琴
 • Liángqiū Zuǒqiū
 • Dōngmén Xīmén
 • 梁丘 左丘
 • 東門 西門
 • Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)
 • Bó Shǎng Nángōng
 • 商 牟 佘 佴
 • 伯 賞 南宮
 • Mò Hǎ Qiáo Dá
 • Nián ài Yáng Tóng
 • 墨 哈 譙 笪
 • 年 愛 陽 佟
 • Dìwǔ Yán Fú
 • 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
 • 第五 言 福
 • 《百家姓》終
0343d.com| 5350k.com| www.wxr77.com| www.1764c.com| 80878n.com| www.333222c.com| www.708282.com| 159666f.com| www.749msc.com| www.52072j.com| 44077e.com| www.6574d.com| www.946689.com| pj00jj.com| www.38345w.com| www.108095.com| 9030u.com| www.yl61332.com| 3467a.com| www.3643i.com| www.50051d.com| l66474l.com| www.am4567.com| www.642638.com| 2349003.com| www.77658xx.com| 00337076.com| www.7720y.com| www.4323m.com| zhcp41.com| www.kj33.com| www.669308.com| 143.cc| www.79095j.com| 3822m.com| www.7830d.com| www.14412.com| x14666.com| www.c526688.com| www.77802v.com| www.h67783.com| www.22274.vip| 59889q.com| www.3589888.com| www.530951.com| 33115001.com| www.4809f.com| 30009.com| www.hg005.com| www.657269.com| 2846n.com| www.h36555.com| 61789b.com| www.longbet168.com| www.643552.com| 3379d.com| www.87jsc.com| 915902207.com| www.322833.com| www.472717.com| 176939.com| www.hg99976.com| f2825.com| www.938w.cc| dzc04.com| www.2090900.com| www.3890f.com| y68bb.com| www.xj6009.com| 22115156.com| www.330007.com| www.515848.com| hb10611.com| www.7714j.com| 30688s.com| www.10999b.com| 5443rr.com| www.a6389.com| www.652623.com| 71088.com| www.0270e.com| pp01234.com| www.38138t.com| 7811xx.com| www.836690.com| www.394177.com| www.68666b.com| www.50080m.com| chinapsp.cn| www.516088.com| 131j.net| www.hf7799.com| 9649y.com| www.777444o.com| www.976561.com| 500000575.com| www.3zq04.com| 3421c.com| www.653263.com| 9995a.cc| www.bai4422.com| 08778d.com| www.dhygw46.com| www.544096.com| www.6175cc.com| www.6832u.com| 9649t.com| www.87480.com| 51133eee.com| www.115527e.com| 1489n.com| www.661613.com| 346892.com| www.39978d.com| www.025727.com| www.x22365.com| www.805681.com| 3424o.com| www.6832y.com| 2677mmm.com| www.rfdc03.com| 8883805.com| www.a63568.com| 58222m.com| www.555838.com| 33567w.com| www.sscb11.cc| y321999.com| www.k779977.com| 123456xx.cc| www.bbo616.com| tyc1318.com| www.377088.com| www.312299.com| www.67797d.com| www.689066.com| www.ag355.com| www.c3069.com| 6363t.com| www.022o.cc| 6655734.com| www.6832t.com| 99111ll.com| www.8839g.com| 500000378.com| www.41518s.com| 131ss.net| www.60007j.com| ggg5701.com| www.80075t.com| 87965mm.com| www.07163e.com| 55331d.com| www.88266k.com| js11213.com| www.83993m.com| 85722.com| www.68568g.com| dzc05.com| www.50052h.com| bb8888.com| www.3126c.com| 47300.com| www.gocp2.com| www.8805js.com| www.922109.com| www.7720t.com| www.599457.com| www.76543m.com| www.338218.com| www.zr111111.com| www.80065i.com| www.345188.com| 0747o.com| www.356309.com| 547902.com| www.922908.com| 550111g.com| www.530079.com| msbet888.com| www.68365c.com| 2214zz.com| www.cp1518.com| tt1122.com| www.9928g.com| 4631177.com| www.949430.com| www.hg755.com| www.330197.com| www.cs55222.com| 4270ss.com| www.5377msc.com| 45888c.com| www.b35aa.com| 463.com| www.78919h.com| 33318g.com| www.9997048.com| 3640.com| www.jsyl.cm| 44267.com| www.99jta.com| www.pjhubei.com| www.jj0.net| www.xpj1535.com| 2190e.com| www.hg98091.com| 8722qqqq.com| www.1434d.com| 17798888.com| www.8499d.com| www.hg15678.com| www.383571.com| www.4788msc.com| l3144.com| www.4078g.com| ggg67890.com| www.525011.com| 26444a.com| www.818797.com| www.8694c.com| 3189s.com| www.89.cc| 77605o.com| www.878777.cc| 2247y.com| www.590777a.com| www.3643j.com| 2490x.com| www.271998.com| 80878h.com| www.t509.com| 2698q.com| www.584311.com| www.558337.com| js75.com| www.552181.com| 2234.cc| www.2109f.com| www.v3301.com| 88850oo.com| www.11086.com| 9646c.com| www.9646t.com| 1408o.com| www.330817.com| www.797008.com| 11665003.com| www.4565.am| 26444a.com| www.546868.com| www.826018.com| nnn01234.com| www.707772.com| 666p1.cc| www.526197.com| www.24559.com| 4995x.com| www.v774477.com| 11989.com| www.375793.com| www.853721.com| 57bet.cc| www.4323r.com| www.ag88100.com| 11018s.com| www.dzj0555.com| 1466o.com| www.66ffk.com| www.745128.com| 53638888.cn| www.78680g.com| 2190m.com| www.340911.com| www.hg126u.com| 9679u.com| www.99849.cc| www.87680h.com| 3807n.com| www.40288a.com| 76543z.com| www.482770.com| www.789msc.com| 8159fff.cc| www.81699.cc| www.9679t.com| 88188c.cc| www.9971004.com| 226688.net| 076.cm| www.673888f.com| 22992007.com| www.755908.com| www.3844zz.com| hg3737.com| www.9958c.com| www.hg9334.com| 1483t.com| www.84499z.com| www.y30226.com|